Księgi Rachunkowe

wpis w: W ofercie | 0

Do naszych obowiązków należy m.in. opracowywanie zakładowych planów kont, bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń CIT i VAT, tworzenie różnego rodzaju bilansów i rachunków, a także sprawozdań dla NBP i GUS oraz wszelkich innych sprawozdań finansowych firmy.

  • Opracowanie zakładowego planu kont.
  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
  • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
  • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
  • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
  • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
  • Konsolidację sprawozdań finansowych.