Księgi Rachunkowe

Do naszych obowiązków należy m.in. opracowywanie zakładowych planów kont, bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń CIT i VAT, tworzenie różnego rodzaju bilansów i rachunków, a także sprawozdań dla NBP i GUS oraz wszelkich innych sprawozdań finansowych firmy.

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

Nasze biuro rachunkowe prowadzi bieżącą ewidencję operacji gospodarczych, sporządza rozliczenia i deklaracje PIT i VAT, jak również zajmuje się prowadzeniem ewidencji Śródków trwałych, w tym naliczanie amortyzacji i ewidencja wyposażenia. Dodatkowo służymy naszym Klientom doradztwem z zakresu prawa podatkowego i tworzenia rozliczeń rocznych.

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, oraz ewidencji wyposażenia.
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ryczałt ewidencjonowany

W zakresie naszych obowiązków znajduje się między innymi miesięczne naliczanie podatku PPT, jak również bieżąca ewidencja na potrzeby VAT. Jako profesjonaliści i fachowcy staramy się, aby każde nasze działanie odbywało się na zasadach pełnej transparentności i rzetelności. Biuro podatkowe Krakus odpowiada również za sporządzanie rocznych rozliczeń.

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Płace i Kadry

Nasze biuro księgowe zajmuje się kompleksową obsługą list płac wszystkich pracowników Państwa firmy. Sporządzamy miesięczne deklaracje dla ZUS, naliczamy podatek od wynagrodzeń oraz zgłaszamy nowych pracowników do ZUS. Pomożemy Państwu również w przygotowaniu kompletnych umów o pracę, umów zlecenia, jak również świadectw pracy.

 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Wyprowadzanie zaległości.

Analizy Finansowo – Księgowe

Szeroko pojęta księgowość w Biurze Fiskus to najlepsza propozycja dla firm, które pragną powierzyć swojej rachunki i rozliczenia profesjonalistom, a samemu zając się własnymi obowiązkami. Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa różnego rodzaju analizy sprzedaży, kosztów, jak również nakładów inwestycyjnych, płynności finansowej i wskaźników finansowych.

 • Możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdego Klienta. W szczególności opracowanie; analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych.
 • Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z ich komentarzem.

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz finansów firmy.

 • doradzamy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i rejestracji firmy,
 • doradzamy dobór najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • oferujemy konsultacje i porady podatkowe.

 

Ponadto:

 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • pomoc przy przekształcaniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzamy rozliczenia roczne,
 • szkolenie dla nowych przedsiębiorców, mające na celu ułatwienie startu i zaplanowanie rozwoju firmy znając zasady obowiązujących systemów podatkowych, działania podatku VAT, możliwości zatrudniania pracowników, itp.

 

Wnioski o zwrot VAT:

 • sporządzamy wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane.