Płace i Kadry

wpis w: W ofercie | 0

Nasze biuro księgowe zajmuje się kompleksową obsługą list płac wszystkich pracowników Państwa firmy. Sporządzamy miesięczne deklaracje dla ZUS, naliczamy podatek od wynagrodzeń oraz zgłaszamy nowych pracowników do ZUS. Pomożemy Państwu również w przygotowaniu kompletnych umów o pracę, umów zlecenia, jak również świadectw pracy.

 

  • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
  • Zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
  • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
  • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
  • Wyprowadzanie zaległości.